خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

تیسفون در آتش و خون

                                         به نام خدا

  تیسفون در آتش خون

  دیو تنوره می کشید و سیاهی پرتوهای زرین خورشید را تیره گون می ساخت،جهان دانش و فرهیختگی می رفت تا از گستره ،هستی رخ بر تابد و دیو تاریکی بر مردمان فرمانروایی خویش را آغازنماید. برای نخستین بار بود که دژخیمان با برافراشتن درفش اهریمنی  و با همه بدسگالی به  سوی  سرزمین اهورایی یورش را با  دد منشی نا باورانه همراه با بادهای گرم وسوزان و شن های روان آغاز کرده بودند گویی که انسان وحشی و طبیعت وحشی باهم همداستان شده اند تا هر آنچه نماد نیکی و سپند مینو است را نابود و هر آنچه زشتی و انگره مینو است را چیره سازند،آری تازی های نژاد پرست با پنهان شدن در پشت درفش دین نوین و دست آویز نمودن نسک آسمانی با دلی مالامال از رشگ ودرنگی نبرد با ارتش ساسانی آغاز کردند که  از شور بختی ایرانیان ، طبیعت وحشی تازیستان (عربستان) به یاری  آنها آمد و توفان شن وزیدن گرفت و سربازان ایران را زمینگیر کرده این رخداد شوم سر آغاز شکست هایی شد که به چیرگی تازی پلشت بر آریا گهران انجامید،تازیها سرمست از پیروزی و کور دلانه پا به هرجا که گذاشتند از کشته ها پشته ساختند وآبادیهارا سوخته و ویران نمودند و هر چیزی که نشانی از دانش،فرهی،دین وخردمندی بود برنتابیدند و خاکستر کردندو از گنجینه های دانشگاه گندی شاپور و نسک خانه های آن برگ های نیم سوخته و پراکنده ای بیش بر جا نگذاشتند.آنان که پای گریختن داشتند جان بدر بردند و آنان که ماندند و توان رزمی داشتند رزمیدند ولی دریغا از زنان.کودکان بی پناه که به دام دژخیمان تازی افتادند ،تازیها زنان و دختران را مورد تجاوز قرار دادند و به بردگی برده و فروختند و شهر با شکوه تیسفون در آتش و خون گرفتارآمد و می سوخت و هیچ فریادرسی نبود تا گرفتاران را از چنگال دژخیمان سیاه رو و کور دل برهاند و این رخداد شوم راآربیان گرد؛کودکی که پدر،مادرو همه کسان او درددمنشی تازیها جان باخته بودند،می نگریست و آتش اهورایی در دلش زبانه می کشید تا شاید فردا و فردا ها به یاری جوانان میهن پرست به کین خواهی جانباختگان بر خیزند و دین و دولت از دسترفته را باز یابند و درفش کاویانی بر افراشته و تازیان فرومایه وپلشت گهر را به لجن زار خویش روانه کنند،همین بازماندگان زخمی و رنجور از بیداد تازیان بودند که  خیزش های پراکنده رادر سراسر ایران سازماندهی کردند و بنیاد رستاخیز هایی چون سیاه جامگان و سرخ جامگان را پایه ریزی وگام های نخستین را برای زدودن نشان های بیداد و ستم و تاریکی برداشتند.آنان رزمیدند و کشتند و کشته شدند تا ایران برای ایرانیان بماند،تا آریایی بر پایه زبان پارسی و فرهنگ آریایی زندگی نوینی را آغاز و درفش کاویانی را برافراشته نگهدارد ولی بدلیل گسترش چرند گرایی(خرافات)در میان مردم و آلایش به دروغ ، نیرنگ ،ریا و بدسگالی هنوز که هنوز است ایرانیان میهن پرست نتوانسته اند به یک پارچگی برسند و بر سده های تاریک روزگار دوزخین چیره شده و به آرزوی دیرین خویش دست یابند ،هنوز هم تازیها و تازی پاره ها  بر سرزمین اهورایی فرمان میرانند،هنوز هم جوانان پاک سرشت را در سیاه چال می اندازند ،هنوز هم ایرانی بودن و فر آریایی داشتن نا بخشودنی است،هنوز هم آریایی ها در سرزمین خویش بیگانه و غیر خودی هستند و تازیها و تازی پاره ها خودی و برترند ،هنوز هم داشتن نام و نام خانوادگی آریایی زشت و نا پسند و نام و نشان تازیها خواستنی، باور پذیر وترک گرایی ،تازی گرایی و میهن فروشی آزاد ولی میهن پرستی و آزادی خواهی نکوهیده است و هر فریادی در گلو خفه می شود .

  خود کامه دیوپیکر و آژیدهاک روزگار از کشتار و زندانی زنان ومردان این سامان سیراب نمی شود و هرچه پا فشاری ایرانیان به آرمان های خویش بیشتر میشود ، سرکوب و ددمنشی نیز روز افزون تر میگردد ولی تازی پاره ها نیک میدانند که خیزش های پراکنده آرام آرام به همگرایی میرسد و آنان باید در برابر خون های به زمین ریخته شده و آزار وشکنجه آزاد مردان و آزاد زنان پاسخگو باشند و دیگر در برابر خروش وخیزش مردم دژهای استوار نسازند چرا که این رستاخیز سهمگین پایانی خواهد بود بر هزارواندی سال  ستمگری ،درنده خویی،تاراج و چرند گستری آنان و دمیدن  خورشید اهورایی بر سرزمین آریایی؛آری ای ایرانی به پا خیز که هنگام خیزش و سروری توست،هنگام زدودن پلشتی تازی ها و تازی پاره ها از این مرز پر گهر و بر افراشتن  درفش کاویانی و رسیدن بر تارک هستی ،ای آریایی همانگونه که جهان با برافتادن درفش تو گرفتار جنگ و سیهروزی شد با برافراشتن نماد آریایی جهانیان روی آرامش و آشتی را خواهند دید .همچنان که نیای ما کوروش در برابر مردمانی ددمنش سدی ساخت و گیتی را به آرامش رساند ما نیز  در برابر تازیها ی درنده و آتش افروز سدی میسازیم تا هم خود وهم جهانیان از دژخیمی آنان بیاسایند،آریایی به پا خیز که تیسفون دیگری در آتش و خون است ،بپاخیز که چشم امید ایران و جهان به توست،تو شایسته ای ،شایسته بهترین ها و سالاری تو نزدیک است ،گام بردار .

   

   


  این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : تازی ,آریایی ,درفش ,آنان ,تازیها ,خویش ,تازی پاره ,درفش کاویانی ,میهن پرست ,طبیعت وحشی ,
  تیسفون در آتش و خون

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر